تعداد جستجو دستگاه لیزر

که دستگاه لیزر نشانگر تعداد دفعات جستجوی کلمه ها حساس متبوع بوسیله کاربران در حین یک ماه است .

ابزارهای مطلوب گوناگونی دستگاه لیزر برای این کار موجود است برای مثال با فایده از Wordtracker و جستجوی کلمه دستگاه لیزر مورد نظر ( به عنوان مثال free ecard ) نتایجی شبیه به عکس تحت به شما نمایش می دهد که در آن تعداد جستجوی ماهانه برای واژه و کلمه مسئله دستگاه لیزر لحاظ به وسیله یوزرها و همچنین لغات با اهمیت پیشنهادی دیگری قابل مشاهده است . دستگاه لیزر به عنوان مثال واژه و کلمه حساس free ecard در هر روز 11384 بار و نتیجتا 347201 توشه در ماه اکران داده می شود .
تعداد – جستجوی – لغات – کلیدی


تعداد جستجوی عبارات با اهمیت

نکته ای که درین بخش بایستی به آن دقت فرمایید آن است که‌این ابزار لغات اساسی پارسی را پشتیبانی نمی کند و خوبتر است که برای یافتن لغت ها اساسی مطلوب فارسی در‌این بخش از خدمت بدون‌پول Google دستگاه لیزر تهران که زبان پارسی را بخوبی پشتیبانی می کند و کلمه ها اصلی دیگری را هم به دستگاه لیزر شما پیشنهاد میدهد .

در انتها ستون دیگری به پوشه اکسل اضافه میکنیم دستگاه لیزر و نتایج این بخش را برای هر واژه اساسی در آن قرار می دهیم .
رقابت ( C : Competition )

به شما نشان می دهد که چه تعداد از رقیبان ورقه خویش را برای این لغات با اهمیت دستگاه لیزر کرده‌اند . در واقع تمام سایت‌هایی که لغات دارای اهمیت شبیه به شما دارند رقبای آنلاین شما در جذب یوزرها می باشند . در فیض لغات دارای اهمیت که رقبای کمتری برای شما به هم پا دارند شاخص بالاتری خواهند داشت و برای شما لغت ها کلیدی مناسب‌تری هستند .

تشخیص اندازه رقابت شیوه ساده‌ای دارد . در موتور جستجوی گوگل کلمات حیاتی مورد نظرتان را کاوش کنید و با اعتنا به تصویر تحت این میزان را بدست خواهید آورد . در قبلی مطلبی در این وبلاگ نشر داده شده با تیتر موتور جستجوی گوگل – 11 نکته کاربردی که برگشت به آن میتواند برای انجام خوبتر این مرحله به شما یاری دهد .
رقابت در کلمه اصلی